جمع آوری پول های فرسوده دردی را دوا نمی کند پول الکترونیکی را ترویج دهید!

این مقاله در تاریخ ٩/١٠/٨٨ در روزنامه فناوران منتشر گردید.

سخنی با مسوولان بانک مرکزی

جمع آوری پول های فرسوده دردی را دوا نمی کند پول الکترونیکی را ترویج دهید
در روزهای اخیر شاهد انتشار اخبار و گزارش های مربوط به خسارات ناشی از مخدوش و فرسوده شدن اسکناس‌های رایج و همچنین شایعاتی مبنی بر فراخوان بانک مرکزی از مردم دایر بر تعیین مهلت برای تحویل یا تعویض پول‌های مخدوش، فرسوده و نگارش شده به بانک‌ها بودیم.                                                         * عیسی نجفی

 علی الظاهر بانک مرکزی تاریخ 17/10/88 را به عنوان آخرین مهلت تحویل پول‌های شعار نوشته دست مردم به بانک‌ها تعیین کرده است. فارغ از صحت و سقم خبر، با توجه تقارن روز 17 دی با سالروز تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 1382 بهانه‌ای دست داد تا در همین خصوص نوشته حاضر تهیه و تقدیم شود. اما در ابتدا با طرح سوالاتی در سرفصل‌های زیر به تبیین صورت مساله پرداخته می‌شود:

مابقی مقاله را از لینک اصلی روزنامه فناوران مطالعه فرمائید

_____________________________________________________________________

بعضی از نوشته ها یا فعالیتهای علمی اینجانب در ماه های گذشته

جمع آوری پول های فرسوده دردی را دوا نمی کند پول الکترونیکی را ترویج دهید

کارآفرینی در جهان امروز به فناوری اطلاعات گره خورده است

اصلاح الگوی مصرف و افزایش بهره وری بدون کاربرد فناوری اطلاعات بی معناست

چگونه و چرا مدیران عالی فعلی کشور اغلب از سیاستهای ابلاغی اصل 44 غافلند

در آستانه روز جهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد

ارتباطات وفناوری اطلاعات در آلمان ازمسیر اقتصاد می گذرد نه راه وترابری

 

/ 0 نظر / 21 بازدید