اسیب شناسی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ايران IT & ICT


عناوین مطالب وبلاگ اسیب شناسی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ايران IT & ICT

» مسوول خسارت ناشی از قطع اینترنت در مشهد کیست؟ :: ۱۳۸۸/۱۱/۱۳
» جمع آوری پول های فرسوده دردی را دوا نمی کند پول الکترونیکی را ترویج دهید! :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٤
» رفتار متناقض دولت در توسعه اقتصاد مبتنی بر دانش کی پایان می یابد!؟ :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٤
» رفتن رگولاتوری مشکل بخش خصوصی را حل نمی‌کند :: ۱۳۸٧/۱۱/۱۸
» سلام ! :: ۱۳۸٧/۱٠/٢